Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Справжня Політика конфіденційності (далі - «Політика») діє у відносинах між Користувачами і freshrolls.com.ua і / або його афілійованими особами, а також усіма особами, об'єднаними в рамках мережі під єдиною торговою маркою freshrolls.com.ua (далі - «Компанія»).

1.2. В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:

1.2.1. персональні дані, які Користувач надає про себе (прізвище, ім'я, по батькові; адреса доставки; номер телефону; адреса електронної пошти та інші відомості) під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб і програм Компанії (далі - «Сервіси»).

1.2.2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу клієнта.

1.3. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачами. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

1.4. Компанія може здійснювати аудіозапис телефонної розмови з Користувачем, незалежно від одержання та / або неотримання від Користувача згоди на аудіозапис телефонної розмови, якщо зазначені дії необхідні Компанії для виконання своїх зобов'язань, оцінки якості використовуваних Сервісів і наданих Користувачеві послуг, а також для досягнення цілей обробки персональних даних, перерахованих в пункті 2.1. цієї Політики.

1.5. Не можуть бути віднесені до персональних даних Користувача такі дані, як: номер телефону та адресу електронної пошти, якщо обробка цих даних здійснюється знеособлено, тобто без прив'язки до персональних даних конкретного Користувача, його історії замовлень товарів Компанії.

1.6. Дані, які автоматично передаються Сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки не є персональними даними.

1.7. Справжня Політика може бути застосована тільки до Сервісів Компанії. Компанія не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах Компанії. На таких сайтах у Користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.8. Під обробкою персональних даних в цій Політиці розуміється: збір вищевказаних даних, їх систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, блокування, знищення.

 

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

2.1. Персональну інформацію Користувача Компанія може оброблятися в наступних цілях:

2.1.1. ідентифікація Користувача при виконанні Публічної оферти про продаж товарів дистанційним способом і договорів з Компанією;

2.1.2. напрямок касового чека в електронному вигляді на адресу електронної пошти та / або телефон Користувача;

2.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

2.1.4. зв'язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг на замовлення і доставку товарів Компанії, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.1.5. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

2.1.6. реклами своїх товарів і послуг;

2.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих даних;

2.1.8. інших цілях, що не суперечать чинному законодавству України.

 

3. Умови обробки персональної інформації Користувача і її передачі третім особам

3.1. Використання Сервісів означає згоду Користувача з Політикою. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

3.2. Згода Користувача на надання Персональної інформації, яке він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять до Компанії, поширюється на всі особи, що входять до Компанії.

3.3. Згода Користувача на обробку його персональних даних діє з дня початку користування Сервісів до дня відкликання згоди, за допомогою звернення Користувача до представників Компанії (операторам) по телефону 093 031 30 80, або шляхом направлення Користувачем листи по електронній пошті на адресу freshrolls@gmail.com.

3.4. Користувач має право запросити перелік своїх персональних даних та / або вимагати змінити, знищити свої персональні дані, зателефонувавши по телефону 093 031 30 80 або шляхом направлення Користувачем листи по електронній пошті на адреса freshrolls@gmail.com і вказавши свої ім'я, по батькові, прізвище, дату народження, адресу доставки, телефон і адресу електронної пошти.

3.5. Обробка таких персональних даних, як: прізвище, ім'я, по батькові; адреса доставки, телефон, адреса електронної пошти може здійснюватися оператором Компанії незалежно від одержання та / або неотримання від Користувача згоди на їх обробку, якщо зазначені персональні дані необхідні Компанії для виконання замовлення і доставки товарів Користувачеві і оцінки якості наданих послуг.

3.6. Компанія зберігає персональну інформацію користувачів, забезпечуючи їх конфіденційність і захист від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб.

3.7. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.7.1. передача необхідна в рамках використання Користувачем певного Сервісу, або для надання послуги Користувачеві;

3.7.2. така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

3.7.3. з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови Публічної оферти;

3.7.4. з метою доставки товарів Користувачеві за допомогою кур'єрської служби Компанії;

3.7.5. з метою збереження і проведення аналізу історії замовлень товарів Користувачем за допомогою використання операторів Компанії, які здійснюють прийом замовлень товарів по телефону;

3.7.6. з метою здійснення операторами Компанії та іншими уповноваженими представниками Компанії вихідних опитувань і викликів на адресу Користувача з метою проведення якісного та кількісного аналізу наданого Сервісу і наданих послуг, дослідження переваг Користувача, проведення маркетингових досліджень, проведення розіграшів призів серед користувачів, оцінки задоволеності Користувача Сервісами і послугами компанії, врегулювання конфліктних ситуацій.

3.8. Компанія має право призначити особу (оператора Компанії), відповідальне за організацію обробки персональних даних користувачів, з метою реалізації положень цієї Політики.

3.9. Компанія має право самостійно визначати використовувані способи обробки персональних даних користувачів (включаючи, але не обмежуючись: автоматична звірка поштових кодів з базою кодів / індексів, автоматична перевірка написання назв вулиць / населених пунктів, сегментація бази даних за заданими критеріями).

 

4 . Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

4.1. Компанія приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

4.2. Компанія забезпечує конфіденційність наданих Користувачем персональних даних, їх захист від копіювання, поширення.

4.3. Компанія зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до персональних даних користувачів, наданих Компанії; своєчасно виявляти і припиняти такі спроби.

4.4. Компанія встановлює наступні організаційні заходи для захисту Персональної інформації:

4.4.1. організація режиму забезпечення безпеки приміщень, в яких розміщено обладнання (сервери) для обробки і зберігання персональних даних користувачів в інформаційній системі персональних даних, що перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення і перебування в приміщеннях осіб, які не мають прав доступ в ці приміщення;

4.4.2. забезпечення схоронності носіїв персональних даних;

4.4.3. затвердження переліку осіб, які мають право доступу до персональних даних користувачів в рамках виконання своїх службових обов'язків;

4.4.4. призначення наказом посадових осіб, відповідальних за забезпечення безпеки персональних даних користувачів в інформаційній системі персональних даних;

4.4.5. використання засобів захисту інформації, які пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам законодавства України (сертифікація) в області забезпечення безпеки інформації, у разі, коли застосування таких засобів необхідно для нейтралізації актуальних загроз;

4.4.6. встановлення правил доступу до персональних даних, оброблюваних в інформаційній системі персональних даних, а також забезпеченням реєстрації та обліку всіх дій, що здійснюються з персональними даними користувачів в інформаційній системі персональних даних;

4.4.7. проведення профілактичної роботи з операторами Компанії щодо запобігання розголошенню ними персональних даних користувачів;

4.4.8. ознайомлення операторів Компанії з діючими нормативами в області захисту персональних даних і локальними актами;

4.4.9. проведення систематичних перевірок відповідних знань операторів Компанії, що обробляють персональні дані користувачів, і дотримання ними вимог нормативних документів щодо захисту конфіденційних відомостей;

4.4.10. забезпечення контролю за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних користувачів і рівня захищеності інформаційних систем персональних даних.

 

5. Зміна Політики конфіденційності

5.1. Компанія має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Користувач зобов'язується самостійно контролювати наявність змін в цій Політиці. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на Сайті.

6. Прикінцеві положення

6.1. Справжня Політика регулюється нормами чинного законодавства України.

6.2. Всі можливі суперечки щодо цієї Політики вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України

ФОП ХОЛОДНА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Юр. адреса: 61096, Харківська область, місто Харків, проспект Петра Григоренка, б. 51, кв. 36
Код ЄДРПОУ: 3380410505
Тел.: 066-0227205